advanced search
Degree Programs
Literature-Filipino (Filipino-Panitikan)

May apat na espesyalisasyon ang A.B. Panitikan (Filipino): Pananaliksik, Malikhaing Pagsulat, Pagtuturo, at Pagsasalin. Mapag-aaralan ang magkakaibang displina sa pamamagitan ng tradisyonal at kontemporanyong teoriya sa araling pampanitikan at pangkultura. Sasanayin ang mag-aaral sa pagbasa at pagsulat, pagsusuring kritikal, at pagpapakahulugan sa panitikan, pakikipagtalastasan at kulturang popular. Bukas din ang programa sa mga historiko-kritikal na pag-aaral ng mga tradisyong pampanitikan at pilosopikal ng mga bansang Asyano, Afrikano, Europeo at Latina Amerikana.

Maaring maging guro, tagapagsaliksik, tagasalin, kritiko, editor o manunulat sa pahayagan, radyo, telebisyon, teatro, pelikula at  advertising ang nagtapos sa programa.
Share |
DIRECTORY    SITE GUIDE    JOBS    CALENDAR     FEEDBACK     MAP     ARCHIVES