advanced search
ateneo header
AB Literature-Filipino (Filipino-Panitikan)

May apat na espesyalisasyon ang A.B. Panitikan (Filipino):  Pananaliksik, Malikhaing Pagsulat, Pagtuturo, at Pagsasalin.  Mapag-aaralan ang magkakaibang disiplina sa pamamagitan ng tradisyunal at kontemporanyong teorya sa araling pampanitikan at pangkultura.   Sasanayin ang mag-aaral sa pagbasa at pagsulat, pagsusuring kritikal at pagpapakahulugan sa panitikan, at pakikipagtalastasan at kulturang popular.  Bukas din ang programa sa mga historiko-kritikal na pag-aaral ng mga tradisyong pampanitikan at pilosopikal ng mga bansang Asyano, Afrikano, Europeo at Latina Amerikana.

 

Maaaring maging guro, tagapagsaliksik, tagasalin, kritiko, editor o manunulat sa pahayagan, radyo, telebisyon, teatro, pelikula at advertising ang nagtapos ng programa.

Share |
DIRECTORY    SITE GUIDE    JOBS    CALENDAR     FEEDBACK     MAP     ARCHIVES