advanced search
Department of Filipino/Kagawaran ng Filipino
Filipino Department faculty   Itinatag ang Kagawaran ng Filipino noong 1975 upang manguna sa pagbibigay-halaga sa wika. kultura at panitikan ng bayan. Nagbukas ang Kagawaran sa pamumuno ni Rolando S. Tinio, pangunahing makata, mandudula at tagapagsalin.

Masugid na inihandog ng Kagawaran ang mga palatuntunang makapagsusulong ng kamalayang makabayan sa larangan ng edukasyon at kultura, sa mga guro ng wika at panitikan, sa mga makata at palaisip ng bayan. Nagsilbi itong pugad ng mga premyadong manunuri. Kririko at manunulat tulad ninaVirgilio Almario. Bienvenido Lumbera, Nicanor Tiongson, Danton Remoto, Joey Ocampo, Ricky Lee, Jose F. Lacaba, Soledad S. Reyes, Florenrino Honedo at Buenaventura S. Medina.

Sa pamumuno ngayon ni Gng. Corazon Lalu-Santos, ang Kagawaran ng Filipino ay tahanan ngayon ng mga pangunahing kritiko at tagapagsalaysay ng kasaysayang pampanitikan, pangwika, pandulaan at pangkultura ng Pilipinas. Nagpapatuloy ang maalab na pagpupunyagi sa pagsusulong ng kamalayang makabayan sa masigasig na pakikibahagi nina Allan Popa, Jema Pamintuan, Edgar Samar, Christine Bellen, Jerry Respeto, Marco A. V. Lopez, Noel del Prado, Michael M. Coroza, Alvin Yapan, Joseph T. Salazar at Dr. Benilda Santos. Ang kanilang produksyong mapanuri at malikhain ay pinarangalan na sa Manila Critics' Circle, Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at ng iba pang mahahalagang sentro ng wika at panitikang Filipino.

Sa taong ito, taglay ang mga adhikain na pinangatawanan at sinimulan
ni Rolando Tinio, ipinagdiriwang ng Kagawaran ng Filipino ang kanyang
ika-30 anibersaryo.

 
ANG PAHAYAG-MISYON NG KAGAWARAN NG FILIPINO

Taglay ang atas ng Pamantasang Ateneo de Manila na magsilbing tagaingat at tagasulong ng kabang-yaman ng Kulturang Filipino nang isinasaalang-alang ang panahong pagbabago ng kasaysayan at lipunang sarili at pati ng sa mundo, itinatakda ng Kagawaran ng Filipino ang propesyunal at multidisiplinaryong pagtugon sa pangangailangan lagi at laging iuwi at iugat sa sariling kultura ang pamantasan at lahat ng paglilingkuran nito hindi sa pamamagitan ng pagtatakwil sa mga kaalamang hiram kundi sa integrasyon nito sa mga kaalamang sarili. lsasagawa ito sa pakikisangkot sa malikhaing praktis, pagtuturo, at pagsasaliksik na walang humpay na pinatitining at pinalalaya ng espiritwalidad ni San Ignacio.

 


Makipag-ugnay sa / Contact Info:

Ms. Corazon L. Santos
Chair
 

3/F Horacio de la Costa Hall
Ateneo de Manila University
Loyola Heights,
Quezon City Philippines

42660011ocal 5320 (telepono)
4266001 local 5321 (telefax)


 
Share |
Subsections

  • Degree Programs

  • Filipino Electives

  • Graduate Programs

  • DIRECTORY    SITE GUIDE    JOBS    CALENDAR     FEEDBACK     MAP     ARCHIVES