advanced search
Sector-Based Cluster

Ang Sector-Based Cluster ay tahanan ng pitong organisasyon na sa kabila ng magkakaibang paraan ay pinagsama-sama upang paigtingin at palawigin ang iisang adhikain: ang maglingkod upang tugunan ang pangangailangan ng iba’t ibang sektor sa lipunan.


Mula sa paglalaan ng oras sa pagbababad at pakikisalamuha sa iba’t ibang komunidad, mga paaralan, mga ospital at maging sa mga organisasyon ng mga kapwa mag-aaral...


Isang paghuhubog at paggabay ang aming inaalay hindi lamang para sa mga taong aming tinutulungan ngunit pati na rin sa mga kasaping pinipiling magtaya ng kanilang lakas at kaalaman para sa ikabubuti ng iba...


Isang masidhing pagnanais na itaya ang sarili sa pagkakamit ng isang maayos at hustong pamumuhay para sa kapwa...


Isang taos-pusong paglilingkod na ang tanging hangad ay makapaghatid ng kagalakan at maging katuwang sa pagtatatag ng ating bansa...


GABAY | KAINGIN | KYTHE | MUSMOS | SPEED | STRAINS | TUGON.


Pitong organisasyon. Iisang pamilya, iisang puso.Share |
Subsections

  • Ateneo Gabay

  • Kaingin

  • Kythe

  • MUSMOS

  • SPEED

  • STRAINS

  • Tugon

  • DIRECTORY    SITE GUIDE    JOBS    CALENDAR     FEEDBACK     MAP     ARCHIVES