advanced search
Communal Advent Services
ANG ADBIYENTO SA ATENEO
AY PANAHON NG...
... BILANG ISANG KOMUNIDAD

COMMUNAL ADVENT SERVICES
November 19 - December 1, 2007
and PRAYER SESSIONS
December 3, 2007 - January 7, 2008


Preparatory Session

Ano ang gusto mong pamasko – hindi mula sa ninong o ninang mo, hindi mula sa boss mo, kundi mula sa Diyos mismo? Ano ang gusto mong pamasko – hindi para sa iyo, kundi para sa mga malapit sa iyo?

Panalangin: Ang Adbiyento ay panahon ng paghihintay na puno ang pag-asa. Kayo Panginoon ang aming pag-asa. Sa inyo namin ihinahabilin ang aming mga panalangin at Christmas wishes, pangako at paghahanda para sa Pasko na nakasulat sa mga kamay na ito. Nawa’y dumating kayo at manahan at dalhin ang inyong liwanag sa aming pamilya. Nawa’y dumating kayo at manahan at dalhin ang inyong liwanag sa aming kaibigan at katrabaho. Nawa’y dumating kayo at manahan at dalhin ang inyong liwanag sa Ateneo at sa aming bansa. Nawa’y dumating kayo at manahan at dalhin ang inyong liwanag sa amin at sa aming mga pangako.

 
 
WEEK 1: DECEMBER 3-8
 

The wolf shall live with the lamb, the leopard shall lie down with the kid, the calf and the lion and the fatling together, and a little child shall lead them.The cow and the bear shall graze, their young shall lie down together; and the lion shall eat straw like the ox.The nursing child shall play over the hole of the asp, and the weaned child shall put its hand on the adder’s den. (Isaiah 11:1-8)

 
The word of the Lord.
 

Ano ang hinihintay natin ngayong Adbiyento? Sagot: ang pagdating ng Panginoon na maghahatid ng kapayapaan at pagkakaisa. Pagkakaisa ng leon at ng guya, ng bata at ng ahas. Hindi na mag-aaway ang leopardo at batang kambing. Wala nang dapat katakutan ang sanggol. Kahit sa labas ng lungga ng ahas, pwede na siyang maglaro – dahil hindi na siya tutuklawin ng ulupong. Sa ating komunidad, May tinuturing ba tayong mga leon, mga leopardo, at mga ahas – silang hindi mapagkakatiwalaan, silang mga ayaw nating makasama. Kung mayroon man tayong nakikitang parang leon o parang ahas sa atin, isipin natin sila ngayon. Ang panahon ng Pasko ay panahon ng pagkakaisa. Paano ba ako makikipagbati sa mga hindi ko masyadong nakakasundo? Paano kaya tayo mabubuhay ng nagkakaisa kasama sila? Kaya ko bang mag-reach out sa kanila?

   
 
WEEK 2:  DECEMBER 10-15
 

"In those days John the Baptist appeared in the wilderness of Judea, proclaiming,“Repent, for the kingdom of heaven has come near.”This is the one of whom the prophet Isaiah spoke when he said, “The voice of one crying out in the wilderness: ‘Prepare the way of the Lord, make his paths straight.’”Now John wore clothing of camel’s hair with a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey.Then the people of Jerusalem and all Judea were going out to him, and all the region along the Jordan,and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins… he said to them… “I baptize you with water for repentance, but one who is more powerful than I is coming after me; I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." (Matthew 3:1-11, NRSV)

 
The word of the Lord.
 
Sa ating pang-araw-araw na pakikitungo sa iba, sa ating mga aksyon at pananalita, tinuturo rin ba natin ang iba patungo kay Hesus? O dahil ba sa ating asal ay mas napapalayo ba ang iba sa Diyos? Sa salita ng mga estudyante ngayon, may B.I. o bad influence at G.I. o good influence. Tayo ba ay B.I. o G.I. pagdating sa pagturo sa iba patungo kay Hesus? Isang paghamon: Higit pa sa pagsasalita tungkol kay Hesus, ano kaya ang magagawa ko para mas maituro ang iba patungo sa Diyos? 
WEEK 3: DECEMBER  17-22
 

Tignan natin ang painting na ito:


Ano kaya ang magandang titulo para rito? Ano kaya ang pinaka-tema niya? Ang daming nangyayari. Parang hindi mo alam kung saan titingin. May mga batang naglalaro (tignan sa may kanan). May baboy na malapit nang katayin (tignan sa may kaliwa, sa ibaba). May bahay na ginagawa (tignan sa may kanan, sa itaas). Sa palagay ninyo, ano ang pinaka-importanteng mga figures sa painting na ito? (maghintay sandali) Ito ay painting ni Peter Brueghel na pinamagatang The Numbering at Bethlehem, o Ang Pagbibilang sa Betlehem. Ito ay isang depiksyon kung ano ang nangyari ng nagpatawag ng census si Cesar at lahat ay kailangang umuwi sa kanilang bayan. Kaya bumalik sa Betlehem si Jose kasama ang kanyang buntis na asawang si Maria. Nakita niyo ba sila? (tignan sa may gitna, sa ibaba) Maraming tao na hindi alam ang titulo ng painting na ito siguro ay hindi mapapansin ang mag-anak ni Jose. Bakit? Kasi nga, ang daming nangyayari. Ganito rin kaya ang nangyayari sa atin ngayong Pasko? Sa sobrang dami ng nangyayari, ng ating ginagawa, ng ating kailangang ayusin, hindi kaya parang hindi na natin nabibigyan ng pansin ang pinaka-punto ng Pasko – ang pagsilang kay ni Hesus? Ngayon, mananahimik tayo ng 3 minuto. Isipin natin sumandali ang mga pinagkakaabalahan natin. Pagkatapos, tanungin natin ang ating mga sarili: Nabibigyan ba natin ng panahon ang Diyos? Makipag-usap tayo sa Diyos, at pansinin natin Siya. Kumustahin Siya at isiping kinukumusta Niya rin tayo. Hingin natin na mabigyan natin ng importansya ang pagdating Niya. Hingin natin na ito ang maging sentro ng ating pagdiriwang ngayong Pasko. 

 


 
WEEK 4: JANUARY 7-12
 

Noong bago magsimula ang Adbiyento noong nakaraang taon, nagtipun-tipon tayo at pinagdasalan ang ating mga kahilingan sa Diyos ngayong Pasko. Balikan natin ang mga kahilingang iyon. Ano ang ibinigay ng Diyos? Napansin ba natin ito at nagpasalamat? Ano ang hinihintay pa rin natin? Ano kaya ang dahilan at hindi pa sa atin binibigay ito? Manahimik tayo sandali at alalahanin ang mga kahilingan pinagdasal at biyayang natanggap natin.

 

Noong nagtipun-tipon din tayo noong nakaraang taon, pinagdasalan din natin ang ilang mga resolutions. Naaalala niyo pa ba ang sinulat ninyo noon? Nasa berdeng mga kamay sila na ginagamit natin bilang Advent wreath. Ngayon, titigil tayo sandali, at pakikinggan ang bawat isa na magbahagi ng isang New Year’s resolution. Bakit natin ito gagawin? Para malaman ng iba ang gusto nating pagbutihin sa ating sarili, para magkaroon tayo ng karamay – ng cheering section na magbibigay ng lakas sa atin sa ating pagpupursigi sa mga resolutions natin, para makapagtulungan tayo na tuparin ang mga pangako natin. Sana po ang ating pagbabahagi ng ating mga resolutions ay sunod sa ganitong porma: “Panginoon, ngayong Bagong Taon, sana po ay ____________ . Amen.”

 
 
 
 
Share |
DIRECTORY    SITE GUIDE    JOBS    CALENDAR     FEEDBACK     MAP     ARCHIVES