advanced search
Graduate Courses

KABUUANG LISTAHAN AT PAGLALARAWAN NG MGA ASIGNATURA SA
M.A. PANITIKAN (FILIPINO)
NA EPEKTIBO SA SY 2007-2008
(3 yunit bawat kurso)

KURSONG PANLAHAT (12 yunit)

Ang Fil 200, Fil 201, Fil 202, at Fil 203 ang mga kursong required. Sa pamamagitan nito, ipapailalim ang mag-aaral ng paraalang gradwado sa pagsasanay sa mga dati at makabagong paraan ng pagsasaliksik na pampanitikan, sa mga dati at bagong teorya sa pag-unawa ng panitikan, sa umuunlad na kritisismong pampanitikang Pilipino, at sa mapanuring pag-aaral ng kasaysayan ng panitikan. Inaasahang makabubuo ang mag-aaral ng pansariling aparatong kritikal.

FIL 200           PAMARAAN NG PAGSASALIKSIK NA PAMPANITIKAN
Teorya at praktis sa pagsasaliksik na pampanitikan.

FIL 201           TEORYA AT KRITISISMONG PAMPANITIKAN
Masinsing pag-aaral ng kalakaran ng teorya at kritisismong pampanitikan
nang may pagbibigay-diin sa araling kultural, postkolonyal, feminista, at pangkasarian.

FIL 202           KRITISISMONG PAMPANITIKAN NG PILIPINAS
Masusing pag-aaral ng kritisismong pampanitikan sa Filipino at sa iba pang wikang Pilipino tungo sa paglilinaw ng mga tradisyon at kilusang pampanitikan.

FIL 203           MAPANURING KASAYSAYAN NG PANITIKAN NG PILIPINASKritikal na pag-aaral ng kasaysayan ng panitikan mula sa panahong
aborihinal hanggang sa kasalukuyan nang kaagapay ang pagsusuri ng kritikal na pananaw ng mga pangunahing aklat ng kasaysayang pampanitikan ng Pilipinas tungo sa pagbubuo ng bagong kritikal na pananaw sa pagsulat ng kasaysayan ng panitikan.

 
KURSO SA LARANGAN  (12 yunit)

Nagtataglay ng apat (4) na daloy ng espesyalisasyon ang mga kurso sa larangan:

pagsasaliksik, pagtuturo, malikhaing pagsulat, at pagsasalin. Makapipili ang mag-aaral

ng isang (1) daloy o kumbinasyon ng dalawa (2) ayon sa kanyang interes o pangangailangang intelektwal. Maaari rin namang kumuha ng isa (1) o dalawang (2) asignatura sa bawat daloy kung ang layunin ng mag-aaral ay lawak sa halip na lalim ng pag-aaral. Kailangan lamang na ang kabuuang bilang ng mga yunit ay hindi kukulangin

sa labindalawa (12). Ang Fil 225.1 at Fil 225.2 ang required  at kinukuha sa huling semestre ng pag-aaral.
 
 
FIL 204           KASAYSAYAN NG WIKANG FILIPINO
 Pag-aaral ng pag-unlad ng Filipino mula sa mga unang aklat ng gramatika hanggang sa mga kontemporanyong anyo nito nang kaagapay ang pagsusuri ng mga kasalukuyang usapin at suliranin sa intelektwalisasyon ng wika.
 
FIL 205.0        ARALING HENERIKO
 
FIL 205.1        ARALING HENERIKO: PANULAANG FILIPINO
Pag-aaral ng kasaysayan, pagkaunlad, at estetika ng panulaan nang may pagpapalawak at pagpapalalim ng pag-aaral ng mga kakanyahan nito sa isang partikular na panahon, o ng mga kakanyahan ng panulaan ng isang partikular na makata.
 
FIL 205.2        ARALING HENERIKO: TEATRONG FILIPINO
Pag-aaral ng kasaysayan, pagkaunlad, at estetika ng teatro nang may pagpapalawak at pagpapalalim ng pag-aaral ng mga kakanyahan nito sa isang partikular na panahon, o ng mga kakanyahan ng isang partikular na uri nito.
 
FIL 205.3        ARALING HENERIKO: NOBELANG FILIPINO
Pag-aaral ng kasaysayan, pagkaunlad, at estetika ng nobela nang may pagpapalawak at pagpapalalim ng pag-aaral ng mga kakanyahan nito sa isang partikular na panahon, o ng mga kakanyahan ng mga nobela ng isang partikular na manunulat.
 
FIL 205.4        ARALING HENERIKO: MAIKLING KUWENTONG FILIPINO
Pag-aaral ng kasaysayan, pagkaunlad, at estetika ng maikling kuwento nang may pagpapalawak at pagpapalalim ng pag-aaral ng mga kakanyahan nito sa isang partikular   na panahon, o ng mga kakanyahan ng mga maikling kuwento ng isang partikular na manunulat.
 
FIL 205.5        ARALING HENERIKO: SANAYSAY NA FILIPINO
Pag-aaral ng kasaysayan, pagkaunlad, at estilo ng sanaysay tungo sa pag-aaral ng mga kontemporanyong anyo nito.
 
FIL 206           MAPANURING PAG-AARAL SA BUHAY AT MGA AKDA NI RIZAL
Isang historiko-kritikal na pagsusuri sa mga akda ng Bayaning Pambansa sa konteksto ng nagpapatuloy na pananaliksik sa kanyang biograpiya at mga teksto.
 
FIL 207           PANITIKANG FILIPINO SA IKA-19 NA DANTAON
Pag-aaral ng mga kumbensyon at tradisyong pampanitikan ng mga tekstong Tagalog at ng mga salin sa Filipino ng mga tekstong rehiyunal at Kastila ng ika-19 na dantaon na humubog sa kamalayang makabayan.
 
FIL 208.0        ARALING KRITIKAL
 
FIL 208.1        ARALING KRITIKAL: MARXISMO SA PANITIKANG FILIPINO
Masusing pag-aaral at paglalapat ng mga teoryang Marxista sa pagkaunlad, tema, at kumbensyong pampanitikan ng literatura ng protesta at radikalismo mula noong ika-19 na dantaon at hanggang sa kasalukuyan.
 
FIL 208.2        ARALING KRITIKAL: POSTKOLONYALISMO SA PANITIKANG
                        FILIPINO
Masusing pag-aaral at paglalapat ng teoryang postkolonyal sa panitikang Filipino.
 
FIL 208.3        ARALING KRITIKAL: FEMINISMO SA PANITIKANG FILIPINO
Masusing pag-aaral at paglalapat ng mga teoryang feminista sa panitikang Filipino, lalo na sa mga akda ng kababaihan.
 
FIL 208.4        ARALING KRITIKAL: ARALING PANGKASARIAN SA PANITIKANG FILIPINO
Masusing pag-aaral at paglalapat ng mga teorya ng araling pangkasarian sa panitikang Filipino, lalo na sa mga akda ng bakla at lesbiana.
 
FIL 209.0        PANITIKANG ABORIHINAL
 
FIL 209.1        PANITIKANG ABORIHINAL: PANITIKANG-BAYAN NG PILIPINAS
Masusing pagbasa ng mga panitikang-bayan ng iba’t ibang rehiyon.
 
FIL 209.2        PANITIKANG ABORIHINAL: EPIKO NG PILIPINAS
Masusing pag-aaral ng mga pangunahing epiko tungo sa panimulang pagtatala at paglalarawan ng isang mitolohiyang Pilipino.
 
FIL 210.0        PANITIKANG REHIYUNAL
 
FIL 210.1        PANITIKANG REHIYUNAL: DIAKRONIKONG PAG-AARAL
Introduksyon sa pag-aaral ng kasaysayan at pagkaunlad ng mga panitikang rehiyunal ng Pilipinas nang may masinsing pagbasa sa mga piling akda ng ilang rehiyon.
 
FIL 210.2        PANITIKANG REHIYUNAL: SINKRONIKONG PAG-AARAL
Masusing pag-aaral ng alinmang isa o dalawa sa sumusunod: Panitikang Iloko, Panitikang Pangasinense, Panitikang Kapampangan, Panitikang Bikol, Panitikang Sugbuanon, Panitikang Hiligaynon, Panitikang Aklanon, Panitikang Kinaray-a, Panitikang Leytenhon-Samarnon, Panitikang Bukidnon, at Panitikang Ivatan.
 
FIL 211.0        KULTURANG POPULAR

FIL 211.1        KULTURANG POPULAR: MGA ANYO NG KULTURANG POPULAR                           NG PILIPINAS
Pag-aaral ng teorya at mga anyo ng kulturang popular.

FIL 211.2        KULTURANG POPULAR: PANITIKAN AT PELIKULA
Pag-aaral ng mga teorya ng pelikula, at ng impluwensya ng mga tradisyon at kumbensyong pampanitikan sa mga piling pelikulang Filipino.
 
FIL 212           PANITIKANG PAMBATA NG PILIPINAS
Pag-aaral ng teorya, kasaysayan, at praktis ng panitikang pambata.
 
FIL 213           MGA KONTEMPORANYONG ANYO NG TULUYAN NG PILIPINAS
Pag-aaral ng mga kontemporanyong anyo ng tuluyan.
 
FIL 214           PAMAMAHAYAG SA FILIPINO
Pag-aaral ng pagkaunlad ng pamamahayag sa Filipino.
 
FIL 215           PANITIKAN NG PILIPINAS SA INGLES
Historiko-kritikal na pag-aaral ng panitikan sa Ingles kaagapay ng paglilinaw ng papel nito sa pagkaunlad ng panitikan sa Filipino at sa iba pang wikang Pilipino.
 
FIL 216           PAMBANSANG PANITIKAN: TEORYA AT KANON
Pagsusuri ng teorya ng pambansang panitikan at paglalapat nito sa usapin ng pagbubuo ng kanon ng pambansang panitikan ng Pilipinas.
 
FIL 217.0        MGA KAISIPAN SA PANITIKAN
 
FIL 217.1        MGA KAISIPAN SA PANITIKAN: SILANGANIN
Pag-aaral ng mga pangunahin at kontemporanyong akda ng panitikang Silanganin kaugnay ng iba’t ibang sistemang pangkaisipan ng Silangan.
 
FIL 217.2        MGA KAISIPAN SA PANITIKAN: KANLURANIN
Pag-aaral ng mga pangunahin at kontemporanyong akda ng panitikang Kanluranin kaugnay ng iba’t ibang sistemang pangkaisipan ng Kanluran.
 
FIL 218.0        TRADISYONG PAMPANITIKAN
 
FIL 218.1        TRADISYONG PAMPANITIKAN: SILANGANIN
Historiko-kritikal na pag-aaral ng mga pangunahing tradisyong pilosopikal, relihiyoso, at pampanitikan ng India, China, Korea at Japan.
 
FIL 218.2        TRADISYONG PAMPANITIKAN: ISLAMIKO
Islamiko nang may paglalapat nito sa pag-aaral ng panitikan ng mgaHistoriko-kritikal na pag-aaral ng kultura at tradisyong pampanitikang rehiyong Muslim sa Pilipinas.
 
FIL 218.3        TRADISYONG PAMPANITIKAN: ANGLO-AMERIKANO
Historiko-kritikal na pag-aaral ng mga pangunahing tradisyong pampanitikan na Anglo-Amerikano.
 
FIL 219           PANITIKAN NG TIMOG-SILANGANG ASYA
Pag-aaral ng mga piling akdang pampanitikan na kakatawan sa mga natatanging kalakaran sa mga panitikan ng Timog-Silangang Asya, kasama ang Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Brunei at Singapore.
 
FIL 220.0        PAGTUTURO

FIL 220.1        PAGTUTURO: PAGTUTURO NG PANITIKAN SA PAMANTASANPag-aaral at pagsasanay sa mga tradisyunal at makabagong estratehiya at paraan ng pagtuturo ng iba’t ibang anyo ng panitikan.

FIL 220.2        PAGTUTURO: PAGTUTURO NG WIKA AT KOMPOSISYON SA PAMANTASAN
Pag-aaral at pagsasanay sa mga tradisyunal at makabagong estratehiya at
paraan ng pagtuturo ng wika at komposisyon.

FIL 220.3        PAGTUTURO: PAGTUTURO NG PANITIKAN AT KOMPOSISYON                             SA MATAAS NA PAARALAN
Pag-aaral at pagsasanay sa mga tradisyunal at makabagong estratehiya at
paraan ng pagtuturo ng panitikan at komposisyon nang may pagbibigay-diin sa paglalapat ng interpretasyon sa  Ibong Adarna, Florante at Laura, Noli Me Tangere at El Filibusterismo, at sa pagsulat sa paraang kontemporanyo.

FIL 220.4        PAGTUTURO: PAGTUTURO NG MALIKHAING PAGSULAT NG                                  TULA
Pag-aaral at pagsasanay sa mga estratehiya at paraan ng pagtuturo ng malikhaing pagsulat ng tula.

FIL 220.5        PAGTUTURO: PAGTUTURO NG MALIKHAING PAGSULAT NG      TULUYAN
Pag-aaral at pagsasanay sa mga estratehiya at paraan ng pagtuturo ng malikhaing pagsulat ng mga anyo ng tuluyan, kasama ang maikling kuwento, sanaysay, dagli, at mga kontemporanyong anyo ng tuluyan.

FIL 220.6        PAGTUTURO: PAGTUTURO NG MALIKHAING PAGSULAT NG                                  DULA
Pag-aaral at pagsasanay sa mga estratehiya at paraan ng pagtuturo ng
malikhaing pagsulat ng dula.

FIL 220.7        PAGTUTURO: PRODUKSYON NG MGA KASANGKAPANG     PANTURO
Pag-aaral ng mga simulain sa pagpaplano at pagdidisenyo ng kurikulum, kurso at leksyon; pagbubuo ng pagsusulit at eksamen; paghahanda ng mga teksto/antolohiya, manwal at audio-visual na kasangkapang panturo; at pagsasanay sa aktwal na paggamit nito.

FIL 221.0        MALIKHAING PAGSULAT
 
FIL 221.1        MALIKHAING PAGSULAT: TULA
Palihan sa pagsulat ng tula, at pag-aaral ng mga kakanyahan ng tula nang isinasaalang-alang ang proseso ng rebisyon.
FIL 221.2        MALIKHAING PAGSULAT: MAIKLING KUWENTO
Palihan sa pagsulat ng maikling kuwento, at pag-aaral ng mga kakanyahan ng maikling kuwento nang isinasaalang-alang ang proseso ng rebisyon.

FIL 221.3        MALIKHAING PAGSULAT: MGA KONTEMPORANYONG ANYO                               NG TULUYAN
Palihan sa pagsulat ng mga kontemporanyong anyo ng tuluyan, at pag-aaral ng mga kakanyahan ng mga ito nang isinasaalang-alang ang proseso ng rebisyon.

FIL 221.4        MALIKHAING PAGSULAT: DULA
Palihan sa pagsulat ng dula, at pag-aaral ng mga kakanyahan nito nang isinasaalang-alang ang proseso ng rebisyon.
FIL 221.5        MALIKHAING PAGSULAT: PANITIKANG PAMBATA
Palihan sa pagsulat ng panitikang pambata, at pag-aaral ng mga kakanyahan nito nang isinasaalang-alang ang proseso ng rebisyon.
 
FIL 221.6        MALIKHAING PAGSULAT: MGA ANYO NG KULTURANG                                          POPULAR
Palihan sa pagsulat ng mga anyo ng kulturang popular tulad ng dulang pampelikula, pantelebisyon at panradyo, at ng advertisement nang isinasaalang-alang ang proseso ng editing.
 
FIL 222.0        PAGSASALIN
 
FIL 222.1        PAGSASALIN: TEORYA
Pag-aaral ng mga teorya ng pagsasalin kaagapay ng paglalapat nito sa pagsusuri ng mga piling salin sa Filipino.
FIL 222.2        PAGSASALIN: PRAKTIS
Palihan sa pagsasaling pampanitikan at sa pagsasaling teknikal.
 
FIL 222.3        PAGSASALIN: PAGSUSURI
Pag-aaral ng mga natatanging akda ng Kanluran, Silangan at Pilipinas na isinalin sa Filipino.
FIL 223.0        TEKNIKAL NA FILIPINO
 
FIL 223.1        TEKNIKAL NA FILIPINO: MGA ANYONG PANG-AKADEMIKO
Pag-aaral ng mga anyo, gamit at paraan ng editing ng teknikal na Filipino sa komunikasyong pormal sa iba’t ibang disiplina nang kaagapay ang aktwal na paggamit dito.
 
FIL 223.2        TEKNIKAL NA FILIPINO: MGA ANYONG PANGMIDYA
Pag-aaral ng mga anyo, gamit at paraan ng editing ng teknikal na Filipino sa radyo, telebisyon, pelikula, advertising, at pamamahayag nang kaagapay ang aktwal na paggamit dito.
 
FIL 224.0        MGA NATATANGING PAKSA
 
FIL 224.1        MGA NATATANGING PAKSA: MGA IMPLUWENSYA SA                                            PANITIKANG FILIPINO
Pag-aaral ng mga pangunahing sangkap na pampanitikan na dumaloy sa panitikang Filipino bunga ng mga pakikipag-ugnayan sa mga kulturang banyaga nang may pagbibigay-diin sa romantisismo, realismo, at modernismo.
 
FIL 224.2        MGA NATATANGING PAKSA: PANITIKAN AT MGA ARALING
                        PANSINING
Pag-aaral ng pagkakasangkot ng panitikan sa mga produksyong artistiko, at gayon din naman, ang pagkakasangkot ng mga produksyong artistiko sa panitikan, sa mga piling akdang pampanitikan at akdang pansining ng Pilipinas.
 
FIL 224.3        MGA NATATANGING PAKSA: PANITIKAN AT PAMAMAHALANG
                        PANGKULTURA
Pagbubuo ng mga paraang eksperimental na hihiramin sa mga sistemang pampanitikan upang mapamahalaan ang mga produksyong pangkultura ng mass media at mabigyan ito ng malikhaing tunguhin.
 
FIL 224.4        MGA NATATANGING PAKSA: PANITIKAN AT GLOBALISMO
Pag-aaral ng mga kontemporanyong manunulat tulad nina Gabriel Garcia Marquez, Salman Rushdie o Jessica Hagedorn, na ang mga akda ay nagtataglay ng mga katangiang global at lumalampas sa kategoryang panitikang pambansa.
 
FIL 224.5        MGA NATATANGING PAKSA: KONTEMPORANYONG PANITIKAN I
Isang bukas na kursong nakalaan sa pag-aaral ng bago o higit na espisipikong usapin sa panitikan tulad ng pagbasa at pag-aaral ng anyong science fiction, migrant literature, ng Panitikang Afrikano, Panitikang Latina Amerikana, Panitikang Europeo o Panitikan ng Silangang Europa.
 
FIL 224.6        MGA NATATANGING PAKSA: KONTEMPORANYONG PANITIKAN II
Isang bukas na kursong nakalaan sa pagbasa at pagpapahalaga sa mga kontemporanyong akdang pampanitikan tulad ng mga nasa bestseller list o nagkamit ng parangal na pampanitikan gaya ng Palanca Awards, Nobel Prize, o Booker Prize.
FIL 225.0        PAGSULAT NG TESIS
 
FIL 225.1        PAGSULAT NG TESIS: GINABAYANG PAGSASALIKSIK
 Masinop at ginabayang pagsasaliksik sa ilalim ng isang tagapayo tungo sa pagsulat ng tesis.

FIL 225.2        PAGSULAT NG TESIS: GINABAYANG PAGSULAT                        Aktwal na pagsulat ng tesis sa ilalim ng isang tagapayo.
 
 
KURSONG ELEKTIB (6 na yunit)

Mapipili ang dalawang (2) kursong elektibo sa listahan ng mga kurso sa larangan

o sa isang kaugnay na disiplina nang may pagsang-ayon ang Tagapangulo ng Kagawaran.

 
KAHINGIANG PANGWIKA

Kailangang may kakayahan ang mag-aaral na magbasa sa isa pang wika bukod sa

Filipino at Ingles, tulad ng isa sa mga wikang Pilipino o isang wikang banyaga. Natutupad ng mag-aaral ang kahingiang ito sa pagpasa sa isang eksameng pasulat na ibibigay ng Kagawaran. Kapag matatas ang mag-aaral sa isang wika (bukod sa Filipino at Ingles), o nakagawa siya ng pagsasaliksik sa panitikan ng wikang ito, papayagan siyang huwag nang kumuha ng eksamen

 
EKSAMENG KOMPREHENSIBO
 
Kapag nakatapos na sa mga kursong required (12 yunit ng Kursong Panlahat at

15 yunit ng Kurso sa Larangan), at pasado sa kahingiang pangwika, makukuha na ng mag-aaral   ang   eksameng komprehensibo.    May dalawang bahagi ang eksameng ito:

teorya at (1) ang pangkalahatang paksa ng panitikan; at (2) ang partikular na larangan na pipiliin ng mag-aaral nang may pahintulot ang Tagapangulo ng Kagawaran.

 
TESIS (6 na yunit)
 
Sa sandaling makatapos sa lahat ng kursong required , at makapasa sa eksameng

pangwika at sa eksameng komprehensibo, makapagpapatala na ang mag-aaral para sa pagsulat ng tesis. Kailangan siyang magpatala bawat semestre hanggang sa matapos niya ang tesis.

Share |
DIRECTORY    SITE GUIDE    JOBS    CALENDAR     FEEDBACK     MAP     ARCHIVES