advanced search
Matanglawin
Matanglawin

matanglawin logo   Ang Matanglawin, opisyal na pahayagang pangmag-aaral ng pamantasang Ateneo de Manila, ay isang pulitikal na organisasyon. Ipinagpapatuloy ng Matanglawin ang tradisyon nito ng aktibong pakikisangkot at pagmumulat sa mga kasalukuyang mga suliranin ng mga Atenista, at ng bayan. Higit pa, wala ring tigil ang Matanglawin sa layunin nitong mabigyang-tinig ang mga naisasantabi sa ating lipunan.

Ang Matanglawin, noon at ngayo'y nagtatanong at nakikisangkot sa lipunan; nagsisilbing mga Mata ng Lawin na kritikal sa pagsusuri sa mga bagay-bagay na makaaapekto sa ating kamalayan bilang Pilipino. At patuloy na magiging Tanglaw sa mga Atenistang nagnanais na higit pang makilala ang lipunang ating ginagalawan.

Inaanyayahan ng Matanglawin ang mga naghahangad na ipakilala ang mga naisasantabi sa ating lipunan sa mga Atenista upang higit nilang maintidihan ang kalagayan ng mga nabanggit at himukin sila para sa higit pang aktibong pakikisangkot.

Ang Matanglawin: 30 taon ng pagkilos at pakikisangkot. Patuloy na magsusulat, magmumulat, at mamumulat.

Share |
DIRECTORY    SITE GUIDE    JOBS    CALENDAR     FEEDBACK     MAP     ARCHIVES